Jak rozliczyć syndyka?

Rzeczpospolita (2010-06-18), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 21, 2010

Czy w czasie, w którym syndyk nie otrzymuje wynagrodzenia, powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada „Rz”, syndyk jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Osoby takie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zakończenia jej wykonywania. Obowiązek ubezpieczeń powstaje z dniem powołania danej osoby do wykonywania tych obowiązków, a ustaje z dniem zakończenia postępowania upadłościowego.

Syndyk w terminie siedmiu dni od powołania powinien zgłosić się do ZUS jako płatnik składek i osoba ubezpieczona. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ma opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – za każdy miesiąc prowadzenia upadłości, bez względu na wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia przyznanego mu przez sąd, a nawet jego brak w niektórych z tych miesięcy.

Składki zdrowotne za każdy miesiąc powinien regulować od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 czerwca 2010 r.