Czy wydatki na wystrój firmy można zaliczyć do kosztów podatkowych?

Rzeczpospolita (2010-06-23), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

cze 24, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Izba Skarbowa w Poznaniu w odpowiedzi z 27 listopada 2009 r. przyznała rację spółce która spytała, czy poniesione wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Spółka zamierza poprawić wystrój pomieszczeń, gdzie znajduje się ekspozycja sprzedawanych przez nią towarów poprzez  zakup kwiatów w doniczkach, akwarium, reprodukcję obrazu, dekoracyjnego stroika i przedmiotów o podobnym charakterze.

IS wskazała, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątkiem są jedynie wymienione w art 16 ust 1 ustawy o CIT.

Oznacza to, że wydatek jest kosztem podatkowym jeśli spełnione są następujące warunki:

– został poniesiony przez podatnika,

– jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

– pozostaje w związku z działalnością gospodarczą,

– poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów albo może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

– został właściwie udokumentowany,

– nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT nie uważa się za koszty.

IS wyjaśniła, że w opisanej przez wnioskodawcę sytuacji nie znajdą zastosowania ograniczenia, które wynikają z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty wydatków na reprezentację, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakupu żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W pojęciu reprezentacji mieści się działanie podatnika, które ma na celu stworzenie (utrwalenie) właściwego wizerunku firmy.

Fiskus zgadza się także na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na utrzymanie kwiatków w biurach, do których nie mają dostępu kontrahenci.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 czerwca 2010 r.