PIT: Nowa spółka bez prawa do jednorazowej amortyzacji

Rzeczpospolita (2010-06-28), autor: Beata Sadowska , oprac.: GR

cze 29, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita, jeśli wspólnik nowo powstałej spółki ma jednocześnie inną firmę, spółka, choć jest podmiotem „rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej”, nie zastosuje jednorazowej amortyzacji.

Tak wynika z najnowszych interpretacji organów podatkowych wydanych przez izby skarbowe: w Katowicach z 15 lutego 2010 r. (IBPBI/1/415-1018/09/ESZ) i z 18 lutego 2010 r. (IBPBI/1/415-1024/09/AP), w Bydgoszczy z 29 maja 2009 r. (ITPB1/415-207/09/PSZ) i w Poznaniu z 16 października 2009 r. (ILPB1/415-845/09-2/AA).

Organy odmówiły w nich prawa do jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w roku rozpoczęcia działalności przez spółki osobowe, jeśli którykolwiek z ich wspólników równolegle prowadzi lub prowadził w dwóch latach poprzednich działalność gospodarczą.

Według art. 22 k ust. 7 ustawy o PIT podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów.

Zgodnie z ust. 11 przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności a także w okresie dwóch lat poprzedzających prowadził działalność gospodarczą, m.in. samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 28 czerwca 2010 r.