Pracownik, który  pracuje od 7.00 do 15.00. Do pracy przyszedł na 7.00, ale o 10.30 poczuł się źle i pojechał do lekarza. Na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie. Co zrobić z 3,5 godziny, które pracownik pracował? Dać wolne, czy w ogóle tych godzin nie ma? – pyta czytelnik serwisu KadryOnline.pl

Ja odpowiada ekspert serwisu, należy uznać, że pracownik cały dzień nie świadczył pracy.
Lekarz wydający zwolnienie lekarskie pracownikowi niezdolnemu do pracy z powodu choroby orzeka o niezdolności do pracy w danym dniu. Nie ma więc możliwości, aby stwierdził, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin.

Ponadto przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa nie przewidują, aby wynagrodzenie za czas choroby czy zasiłek chorobowy były wypłacane za kilka godzin orzeczonej niezdolności do pracy wskutek choroby.


Wzorcowa dokumentacja kadrowa, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków oraz rozrachunki z ZUS i PFRON w procesie zatrudniania i pracy pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych – praktyczne wyjaśnienia najważniejszych problemów

Szkolenie w Poznaniu (26 sierpnia) i Bydgoszczy (27 sierpnia)
zobacz więcej »