Rozwiedziony ojciec nie traci prawa do ulgi prorodzinnej

Rzeczpospolita (2010-08-02), autor: MPA , oprac.: GR

sie 3, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji nr IPPB4/415-231/10-4/SP z 12 lipca 2010 r. przypomniał, że podatnik ma prawo odliczyć ulgę na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało, lub sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odpis dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, ulga przysługuje każdemu z nich w proporcjach przez nich ustalonych. Jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że odpis przysługuje im po połowie. Istotne jest aby nie dochodziło do dublowania preferencji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 sierpnia 2010 r.