Co potwierdza prawo do preferencyjnego opodatkowania eksportu

Rzeczpospolita (2010-08-02), autor: Rafał Kelm , oprac.: GR

sie 3, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej spółka zaliczyła do wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru dostawy na rzecz innej spółki na Litwę i zastosowała do nich zerową stawkę VAT na podstawie art. 41 ust 6 w związku z art. 2 pkt. 8 ustawy o VAT, bo towary te były następnie transportowane do Rosji. Na fakturach zabrakło NIP nabywcy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Nie dysponowała również dokumentem wywozowym potwierdzonym przez polski urząd celny. Przyjęcie towarów na Litwie zostało potwierdzone jedynie pieczęcią spółki litewskiej i podpisem odbiorcy. Ponadto przedłożono organom podatkowym oświadczenie nabywcy, zgodnie z którym ma on siedzibę na Litwie.

Organy podatkowe uznały te transakcje za dostawę towarów na terytorium Polski.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który 9 lipca 2010 r.(I FSK 1062/09, I FSK 1063/09) który uznał, że aby skorzystać ze stawki 0 proc, należy w dacie składania deklaracji dopełnić określonych formalności, w szczególności przedstawić potwierdzony przez polski urząd celny dokument wywozowy przewidziany w art. 2 pkt. 8 ustawy o VAT.

Gdy wymogi te nie zostaną spełnione, nie można skorzystać z zerowej stawki, chyba że w przyszłości podatnik uzyska stosowne dokumenty i dokona korekt.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 sierpnia 2010 r.