Dla kogo emerytura mieszana?

Rzeczpospolita (2010-08-02), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

sie 4, 2010

Część osób przechodzących obecnie na emerytury otrzymuje świadczenie liczone w mieszany sposób – informuje Rzeczpospolita.

Niektórzy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy wiek uprawniający ich do emerytury osiągną do 2013 r., mogą dostać świadczenia obliczone w części według dotychczasowych, a w części według nowych zasad. Takie rozwiązanie przewidziano w art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aby w płynny sposób przejść ze starego systemu obliczania świadczeń do nowego.

Rozwiązanie to jest skierowane przede wszystkim do kobiet, które jako pierwsze wchodzą w nowy system obliczania emerytur. Chodzi o panie urodzone w latach 1949 – 1953. Z tym, że aby skorzystać z tej możliwości, zainteresowana nie może być członkiem OFE. Dlatego, przechodząc na emeryturę, należy złożyć wniosek o przekazanie zgromadzonych w OFE środków na dochody budżetu państwa. W przeciwnym razie przysługuje emerytura liczona w całości po nowemu.

Emerytura mieszana przysługuje także kobietom i mężczyznom występującym o przyznanie wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. I w tym wypadku chodzi tylko o tych, którzy wiek uprawniający do emerytury osiągną w latach 2009 – 2013, jeżeli nie są członkami OFE lub z niego zrezygnują przy przechodzeniu na emeryturę.

Na mieszaną emeryturę mają też szansę osoby, które miały już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Mogą one złożyć wniosek o przyznanie im emerytury mieszanej po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, ale tylko wtedy, gdy dotychczas nie pobrały ani jednej emerytury przyznanej im według starych zasad. Jeśli już świadczenie otrzymywały, to mogą dostać po osiągnięciu wieku emerytalnego emeryturę w całości wyliczoną po nowemu.

O emeryturę mieszaną mogą wystąpić także niektórzy renciści, którym przysługuje na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej emerytura mieszana.

Więcej w Rzeczpospolitej z  2 sierpnia 2010 r.