W powrocie do zdrowia pomaga także ZUS

Rzeczpospolita (2010-08-04), autor: Maciej Misiomia , oprac.: GR

sie 5, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nie każdy chory wie, że oprócz rehabilitacji prowadzonej przez NFZ podobną pomoc w dojściu do pełnej sprawności organizuje ZUS.

Mogą z niej skorzystać trzy grupy ubezpieczonych. Pierwszą stanowią osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy.

Mogą z niej także skorzystać ci uprawnieni do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, którym ustał tytuł do zabezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.

Przysługuje ona także osobom pobierającym rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Podstawą skierowania na rehabilitację leczniczą jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie jej odbycia. Wydaje je lekarz orzecznik ZUS. Zakład pokrywa wszelkie koszty rehabilitacji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2010 r.