Szczególna ochrona niewidomych

www.niepelnosprawni.pl (2010-08-05), autor: Magdalena Gajda , oprac.: GR

sie 6, 2010

Na posiedzeniu 4 sierpnia Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w specjalnym dezyderacie zwróciła się do premiera o przedstawienie propozycji działań rządu zmierzających do powstrzymania spadku zatrudnienia osób ze szczególnymi schorzeniami – w tym niewidomych – na chronionym rynku pracy.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny omawiała sytuację, w której znajdują się obecnie osoby niewidome na polskim rynku pracy, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach mających status zakładów pracy chronionej i spółdzielni. Okazuje się bowiem, że na 35 spółdzielni działających w 1989 r., w których pracowało ponad 12 tys. osób z dysfunkcją wzroku, obecnie działa 21 (w tym w stosunku do trzech ogłoszono stan upadłości), a pracuje w nich ok. 1150 niewidomych. Z badania przeprowadzonego przez Organizację Pracodawców Zatrudniających Osoby Niewidome (OPZON) wynika, że tylko w 2009 r. zatrudnienie osób niewidomych w grupie zakładów pracy chronionej zmniejszyło się o 10,2 proc.

przeczytaj cały artykuł »