Przerwany wypoczynek a świadczenie urlopowe

Rzeczpospolita (2011-05-18), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

maj 19, 2011

Jeśli podwładny nie odda pieniędzy za niewykorzystane wakacje, to listę płac trzeba skorygować, a wypłaconą niesłusznie kwotę potraktować jako zwykły przychód do oskładkowania – informuje Rzeczpospolita.

Pracownik zachorował w trakcie urlopu wypoczynkowego, udzielonego od 9 do 24 maja br. Przed wypoczynkiem wypłaciliśmy mu świadczenie urlopowe w ustawowej wysokości, potrąciliśmy podarek bez naliczania składek na ZUS. Zwolnienie lekarskie obejmuje okres 13 –19 maja, co oznacza, że urlop nie będzie trwał nieprzerwanie 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy można odstąpić od żądania zwrotu przez pracownika świadczenia urlopowego, czy jednak powinien je oddać. Jakie będą konsekwencje podatkowo-składkowe zwrotu świadczenia, a jakie przy darowaniu tej kwoty? – pyta czytelniczka „Rz”.

Do pracodawcy należy decyzja o sposobie rozwiązania tej sytuacji. Może zatem zażądać od pracownika zwrotu nienależnego świadczenia urlopowego lub też pozostawić mu je, uwzględniając okoliczność niezależną od podwładnego, jaką jest choroba. Jednak w obu przypadkach trzeba będzie skorygować rozliczenia z podatku dochodowego i składek ubezpieczeniowych.

 
Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2011 r.