Aport wpływa na zwiększenie kapitału zakładowego spółki

Rzeczpospolita (2011-05-23), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

maj 24, 2011

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w księgach w związku z wniesieniem aportu następuje pod datą zarejestrowania tego podwyższenia w sądzie rejestrowym – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Jak czytamy w dzienniku, wniesienie aportu przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić przykładowo w związku z pokryciem kapitału zakładowego. Wniesienie wkładów do spółki z o.o. powinno nastąpić przed zgłoszeniem zawiązania spółki do sądu rejestrowego – w przypadku powstania spółki. Natomiast przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki – przed zgłoszeniem tego faktu do sądu rejestrowego. 

Podwyższenie kapitału zakładowego w księgach następuje dopiero pod datą zarejestrowania tego podwyższenia w sądzie rejestrowym. Należy wówczas przeksięgować pozycję 240 – Inne rozrachunki – rozrachunki z udziałowcami na konto 801 – Kapitał zakładowy.

Warto pamiętać, że obecne przepisy nie przewidują zwolnienia z VAT aportu. Od 1 kwietnia 2009 r. wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i cywilnego podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach, określonych w ustawie o VAT, w zależności od przedmiotu aportu. Czynności te traktowane są jako czynności odpłatne.

Inną sytuacją może być wniesienie do spółki z o.o. aportu w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji poszczególne składniki aktywów i pasywów powinny zostać wprowadzone do ksiąg rachunkowych według wartości godziwej, ustalonej na zasadach określonych w art. 44b ust. 4 ustawy o rachunkowości. Przykładowo za wartość godziwą w przypadku środków trwałych przyjmuje się wartość rynkową lub ich wartość według niezależnej wyceny. Jeśli zaś nie jest możliwe uzyskanie niezależnej wyceny środków trwałych – aktualną cenę nabycia albo koszt wytworzenia, z uwzględnieniem aktualnego stopnia ich zużycia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 maja 2011 r.