Jakie składki przy dwóch umowach-zlecenia z tym samym pracownikiem

Rzeczpospolita (2011-06-13), autor: Michał Jakubowski , oprac.: GR

cze 14, 2011

Zatrudniamy jedną osobę na podstawie dwóch umów-zleceń. Z jednej opłacamy wszystkie składki, a z drugiej tylko zdrowotną. Czy zleceniobiorca może w trakcie miesiąca zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń np. przed dniem wypłaty wynagrodzenia Czy też taka modyfikacja może nastąpić tytko od początku miesiąca – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert dziennika – osoba, która wykonuje dwie umowy-zlecenia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z jednego wybranego kontraktu. Z tego drugiego te ubezpieczenia mają dla niej charakter dobrowolny.

Gdy firma zatrudni zleceniobiorcę, powinna uzyskać od niego oświadczenie, czy ma on równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń. Jeśli zleceniobiorca poinformuje, że umowa-zlecenie jest dla niego tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń, musi również złożyć płatnikowi informację, czy z tego kontraktu chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego czy nie.

Zawierając ze zleceniobiorcą drugą umowę-zlecenie, płatnik powinien uzyskać od ubezpieczonego na piśmie oświadczenie, czy z tego kontraktu chce on przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zawierając drugą umowę-zlecenie, zleceniobiorca może zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. Ma zatem prawo od dnia zawarcia drugiego kontraktu przystąpić do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tego tytułu, a z pierwszej umowy od tej daty podlegać obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zamiana tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń jest możliwa również w późniejszym terminie. Także w trakcie miesiąca, a nie tylko z końcem miesiąca. Z tym że może to nastąpić tylko na bieżąco, a nie z okresem wstecznym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 czerwca 2011 r.