Zysk wypłacony w ratach bez podatku

Rzeczpospolita (2011-07-17), autor: Radosław Baraniewicz , oprac.: GR

lip 17, 2011

W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. ratalna wypłata dywidendy zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników nie oznaczała, że spółka musi rozpoznać przychód z nieodpłatnego świadczenia – czytamy w Rzeczpospolitej .

Zgromadzenie wspólników spółki podjęło uchwałę, na mocy której zysk wynikający z rocznego sprawozdania finansowego zostanie przeznaczony do podziału pomiędzy wspólników w formie dywidendy. Jednocześnie, na mocy tej samej uchwały, zdecydowano o ratalnej wypłacie dywidendy. Wypłata całego zysku przeznaczonego do podziału miała nastąpić najpóźniej do dnia wskazanego w uchwale.

W związku z tym spółka zadała pytanie, czy wypłata dywidendy na podstawie tej uchwały (do dnia w niej wskazanego) skutkuje dla niej koniecznością rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Spółka uznała, że w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstać nie może.

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 16 czerwca 2011 (ILPB3/423-369/08/11-S/ŁM) nie zgodziła się z tym stanowiskiem, twierdząc, że niewypłacenie dywidendy i korzystanie nieodpłatnie przez spółkę ze środków pieniężnych należnych wspólnikom skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Prawidłowość tego stanowiska potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Spółka nie zgodziła się z tym i wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał jej rację. Zdaniem NSA, w stanie prawnym obowiązującym w 2008 r., określenie w uchwale zgromadzenia wspólników spółki z o.o. o podziale zysku terminu wypłaty dywidendy wspólnikom późniejszego niż dzień podjęcia uchwały nie powodowało otrzymania nieodpłatnego świadczenia.
Ponownie wydając interpretację, izba skarbowa uznała stanowisko spółki za prawidłowe.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r.