Prawo do zerowej stawki potwierdza elektroniczna kopia dokumentu sprzedaży

Rzeczpospolita (2011-07-17), autor: Hanna Kozłowska , oprac.: GR

lip 17, 2011

Kopia faktury VAT dotyczącej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2011 mogła być archiwizowana przez podatnika w komputerze – informuje Rzeczpospolita.

Rzeczpospolita opisuje spór, który dotyczył zastosowania zerowej stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), potwierdzonej kopiami faktur przechowywanymi w formie elektronicznej, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2010.

Firma we wniosku o interpretację przepisów podniosła, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ewidencjonuje dane oraz sporządza faktury w systemie komputerowym, który ma wymagane zabezpieczenia i umożliwia pełną archiwizację danych, w tym przechowywanie kopii faktur i ich korekt oraz duplikatów.
Takie systemy archiwizacji danych podatnik wykorzystuje także do archiwizacji kopii faktur dokumentujących WDT.

Jego zdaniem kopie faktur archiwizowane w formie elektronicznej, dotyczące realizowanych przez niego WDT, są prawidłowo wystawionymi fakturami w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji spełniony zostanie również warunek zastosowania zerowej stawki.
Izba skarbowa uznała, że to nieprawidłowe stanowisko. Stwierdziła, że kopie wystawionych faktur muszą być wydrukowane i przechowywane w wersji papierowej.

Poznański WSA uchylił zaskarżoną interpretację. Zdaniem sądu faktura powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach, ale nie oznacza to, że przechowywana faktura ma być identyczna w zakresie formy z przesłaną nabywcy. Faktura ma być tożsama co do treści.

W ocenie sądu kopie faktur archiwizowane w formie elektronicznej mogły być uznane za faktury, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, a tym samym w przypadku WDT dokument w ten sposób przechowywany należało uznać za kopię faktury VAT przekazanej kontrahentowi, o której mowa w art. 42 ust. 3 pkt 2 tej ustawy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r.