Czy wystawić świadectwo pracy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

maj 4, 2007

W naszej kotłowni byli zatrudnieni palacze. Dziś kotłownia jest już przebudowana i nie zatrudniamy palaczy. Jednak jeden z nich zgłosił się do mnie, jako do nowego zarządcy, abym wydał mu świadectwo pracy. Z dokumentów, które otrzymałem od poprzedniego zarządcy, wynika, że z palaczem tym była zawarta umowa-zlecenie.

Wprawdzie w nagłówku był tylko wyraz umowa", ale w dalszej treści były zapisy o zleceniobiorcy i zleceniodawcy. I tak tez umowa ta była podpisana. Były od niej odprowadzane składki emerytalno-rentowe przez ubezpieczonego i płatnika oraz na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Czy mogę na tej podstawie wystawić świadectwo pracy.

Nie, jeżeli rzeczywiście była to umowa-zlecenie. To, że były od niej opłacane wszystkie składki, o niczym nie przesądza, bo zatrudniający odprowadza od zlecenia takie same składki, jak od umowy o pracą, jeżeli dla wykonawcy jest to jedyny tytuł do ubezpieczenia (to znaczy wykonawca nie miał w tym samym czasie własnej firmy lub zawartej innej umowy, od której były w rym samym czasie obowiązkowo odprowadzane składki do ZUS). Jedyny wyjątek dotyczy tylko składki wypadkowej, która przy zleceniu jest dobrowolna, ale tylko pod warunkiem, że nie jest wykonywana w siedzibie ani miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy. W sytuacji, o której pisze czytelnik, palacz wykonywał pracę w kotłowni, która go zatrudniała, a więc również i składka wypadkowa była należna. O lym, czy była to umowa o pracę, czy zlecenie, decydują tak naprawdę inne cechy tego zatrudnienia. Jeżeli były to wyraźnie określone zadania, a palacz wykonywał je pod kierownictwem pracodawcy oraz w czasie przez niego wyznaczonym, to obie strony łączył stosunek pracy (bo co do tego, że palacz wykonywał je w wyznaczonym miejscu – palarni, i dostawał za swoją pracę wynagrodzenie, nie ma wątpliwości). W takiej sytuacji, niezależnie od tego, jaki był nagłówek w umowie, była to umowa o pracę i zakład pracy musi wystawić świadectwo pracy. Jeśli nie zrobił tego niezwłocznie (jak nakazuje art. 97 § 1 k.p.), to jak najszybciej powinien to niedociągnięcie naprawić.

Więcej Rzeczpospolita.