Czy w związku z wejściem w życie przepisów o pracy zdalnej i obowiązkiem kierowania pracowników wykonujących pracę w tej właśnie formie na obowiązkowe szkolenia okresowe w dziedzinie bhp jest jakiś termin, w którym należy zorganizować pierwsze takie szkolenie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – przepisy nie precyzują, kiedy należy zapewnić pierwsze szkolenie okresowe pracownikom zatrudnionym w formie zdalnej, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z takich szkoleń. Można zatem przyjąć, że należy to zrobić niezwłocznie, a więc tak szybko, jak to możliwe.

Stosownie do postanowień art. 2373 par. 2 kodeksu pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przy czym szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń zostały określone w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. I tak zgodnie z par. 6 ww. aktu wykonawczego szkolenia z dziedziny bhp są prowadzone jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

Szkolenie wstępne, na które składają się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami – respektując zarazem wytyczne wynikające z par. 15 ust. 1 i 2 r.s.b.h.p. Oznacza to, że szkolenia okresowe powinny się odbywać nie rzadziej niż:

● co roku dla stanowisk, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne;

● co trzy lata dla stanowisk robotniczych;

● co pięć lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby, a także pozostałych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp;

● co sześć lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 5 października 2023 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR