Które usługi medyczne są zwolnione z VAT

Rzeczpospolita (2011-09-23), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

wrz 23, 2011

Przychodnie, szpitale i lekarze prowadzący prywatną praktykę wciąż mają wątpliwości, które ich świadczenia są obciążone 23-proc. stawką. Dotyczą one m.in. opinii na zlecenie sądów i prokuratury oraz nietypowych terapii.

Jak informuje Rzeczpospolita wynagrodzenie dla lekarzy za przygotowywane na zlecenie sądu lub prokuratury opinie nie jest zwolnione z VAT. Ustawa o VAT zwalnia z opodatkowania tylko część usług w zakresie opieki medycznej. Nie są obciążone VAT świadczenia medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Sporządzanie opinii na zlecenie prokuratury lub sądów nie spełnia tego warunku. Jest ona bowiem przygotowywana na potrzeby toczącego się śledztwa lub postępowania sądowego. Nie przyczyni się więc do poprawy lub zachowania zdrowia. Dlatego, nawet gdy taką usługę świadczy prowadzący prywatną praktykę lekarz lub zakład opieki zdrowotnej, jest ona obciążona 23-proc. VAT.

Lekarz, który sporządzi w ciągu roku tylko kilka takich opinii i otrzyma z tego tytułu nie więcej niż 4 tys. zł, nie musi zarejestrować się jako podatnik VAT i co miesiąc lub co kwartał składać deklaracje. W takiej sytuacji można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Jest ono uregulowane w art. 113 ustawy o VAT. Jego ust. 1 mówi, że zwalnia się z VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 150 tys. zł (do kwoty tej nie wlicza się podatku należnego), a ust. 2 precyzuje, że do wartości sprzedaży branej pod uwagę przy ustalaniu zwolnienia podmiotowego nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych z VAT. Do limitu nie wlicza się również przychodów ze sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Co istotne, stosowanie zwolnienia podmiotowego w VAT jest automatyczne. Nie trzeba więc dopełniać żadnych formalności, aby z niego skorzystać. Nie ma natomiast przeszkód, aby podatnik z niego zrezygnował (jeśli uzna, że bardziej opłaca mu się rozliczać VAT).

Podsumowując, lekarz, którego roczne przychody z usług opodatkowanych VAT nie przekraczają 150 tys. zł, co do zasady, jest podmiotowo zwolniony z tego podatku. Lekarz może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z prowadzenia ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej, gdy roczna wartość prowadzonej przez niego sprzedaży (w tym zwolnionej) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekracza 40 tys. zł (dla podatników rozpoczynających działalność jest to 20 tys. zł).

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 września 2011 r.