Opiekun otrzyma pomoc, nawet gdy niepełnosprawny pracuje

Dziennik Gazeta Prawna (2012-04-23), autor: Michalina Topolewska , oprac.: GR

kw. 23, 2012

Przepisy nie zabraniają przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli osoba wymagająca opieki jest aktywna zawodowo – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Takie zastrzeżenie obowiązuje tylko w przypadku opiekuna niepełnosprawnego. Zgodnie z art. 17 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad członkiem rodziny, względem którego jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym. Jest to konieczne, bo wykonywanie pracy uniemożliwiałoby zajmowanie się niepełnosprawnym, który wymaga stałej i długotrwałej opieki oraz pomocy, m.in. w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub ma orzeczenie zaliczające go do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Gminy mają jednak wątpliwości, jak postępować w sytuacji, gdy okazuje się, że osoba, nad którą sprawowana jest opieka, pracuje, np. w domu lub poza nim.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 kwietnia 2012 r.