Ważne terminy…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 7, 2007
 
 
7 SIERPNIA

mija termin zapłaty karty podatkowej za lipiec

10 SIERPNIA

mija termin:

złożenia do urzędu celnego zgłoszenia Intrastat za lipiec

wpłacenia składki na ZUS za lipiec przez osoby fizyczne, w tym przedsiębiorców opłacających składki tylko za siebie

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych:

dla samochodu osobowego:

– o pojemności skokowej silnika do 900 cm' – 0,4894 zł

– o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,7846 zł

dla motocykla – 0,2161 zł

dla motoroweru – 0,1297 zł

RYCZAŁTY I DIETY Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą w 2007 r.:

dieta (pełna) 23 zł

ryczałt za nocleg 34,50 zł

ryczałt za dojazdy 4,60 zł