Nie ma deklaracji i prawa do bieżącej korekty…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

paź 2, 2007


Przedsiębiorcy, którzy pomylą się co do wysokości comiesięcznych zaliczek na podatek, mogą zostać uznani za przestępców skarbowych. Nawet wówczas, gdy sami doniosą na siebie fiskusowi

Od 1 stycznia 2007 r. przedsiębiorcy zwolnieni są z obowiązku składania deklaracji podatkowych w ślad za miesięcznymi i kwartalnymi zaliczkami na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Niestety, rozwiązanie, które miało ułatwić życie przedsiębiorcom, stało się tylko źródłem ich kłopotów. Rząd i Ministerstwo Finansów będące autorem projektu pozbawiły podatników prawa do bieżącej korekty dokonywanych wpłat.

Mniej biurokracji na papierze

Rządowy projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, który parlament uchwalił w ubiegłym roku, nie pozostawiał wątpliwości co do intencji autorów: wprowadzenie zwolnienia z obowiązku składania deklaracji przy miesięcznych i kwartalnych zaliczkach na podatek miało – jak czytamy w uzasadnieniu – .zmniejszyć min. obciążenia biurokratyczne spoczywające na podatnikach”. Dlatego zmieniono art. 25, który jeszcze do końca ub.r. nakazywał podatnikom składać deklaracje i wpłacać zaliczki na podatek do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (ust 2). Obecnie obowiązek ten dotyczy jedynie wpłaty zaliczki na konto urzędu skarbowego (art 25 ust. la ustawy o CIT).

Podobnie wygląda sprawa przedsiębiorców, którzy rozliczają się z dochodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 44 ust. 6 ustawy o PIT).

Więcej Rzeczpospolita.