Odszkodowanie za nietrzeźwego pracownika

Rzeczpospolita , autor: MRZ , oprac.: GR

maj 13, 2008

PRACOWNIK, CHOĆ NIETRZEŹWY, POZOSTAWAŁ W DYSPOZYCJI PRACODAWCY

Rodzina pracownika, który jechał z pracy jako pasażer i zginął w wypadku drogowym, otrzyma jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, choć spożywał on wcześniej alkohol i był pod jego wpływem.

Dorota J., żona zmarłego pracownika, wystąpiła do sądu przeciwko ZUS o przyznanie jednorazowego odszkodowania po jego śmierci w wypadku. Mirosław J. został w połowie 2005 r., oddelegowany wraz z innymi pracownikami firmy do wykonywania robót murarskich w innym mieście.

Przewóz w obie strony organizował pracodawca.

Zarówno sąd okręgowy, jak i apelacyjny także odmówiły Dorocie J. prawa do odszkodowania.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym 24 października 2007 r. stwierdził, że w tym przypadku stan nietrzeźwości pracownika nie daje podstaw do odmowy odszkodowania, bo powstał po wykonaniu przez niego obowiązków objętych stosunkiem pracy, w czasie podróży z miejsca pracy do siedziby pracodawcy.

SN uznał, że Mirosław, choć nietrzeźwy, pozostawał w dyspozycji pracodawcy, co zgodnie z art. 128 kodeksu pracy oznacza, że był to jego czas pracy.

Opracowanie: Adam Banaszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 13 maja 2008 r.