Renta może być powiększona o połowę emerytury

Gazeta Prawna , autor: Mariusz Wolski , oprac.: GR

sierpień 7, 2008


RENTA MOŻE BYĆ POWIĘKSZONA O POŁOWĘ EMERYTURY
Gazeta Prawna / 07.08.2008 / Mariusz Wolski

Osoba, która jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz do emerytury może, w zależności od jej wyboru, pobierać rentę powiększoną o połowę emerytury albo emeryturę powiększoną o połowę renty.
Jednak w sytuacji, gdy świadczeniobiorca osiąga przychód powodujący zmniejszenie lub zawieszenie prawa do świadczeń może pobierać tylko jedno świadczenie – wyższe lub te, które wybierze. Świadczenie to – w zależności od tego, w jakiej wysokości osiągany jest przychód – zostanie zawieszone lub zmniejszone.

Od 1 czerwca 2008 r. osiąganie przychodu przekraczającego 3769,80 zł miesięcznie – przez osobę uprawnioną do emerytury, która nie ukończyła wieku 60 lat (w przypadku kobiet) i 65 lat (w przypadku mężczyzn) – skutkuje zawieszeniem prawa do wybranego świadczenia. Natomiast przychód w wysokości przekraczającej 2029,90 zł, nie wyższy jednak niż 3769,80 zł skutkuje zmniejszeniem świadczenia o kwotę przekroczenia, nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Osiąganie przychodu poniżej 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (od 1 czerwca 2008 r. 2029,90 zł) powoduje wypłatę wybranego lub korzystniejszego świadczenia w pełnej wysokości.

Więcej w Gazecie Prawnej z 7 sierpnia 2008 r.