Wcześniejsze emerytury do 2032 roku

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

maj 6, 2009


Jeszcze w 2009 roku pierwsi nauczyciele, którzy nie nabyli prawa do wcześniejszej emerytury do 31 grudnia 2008 r., będą mogli skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych. Osoby, które na podstawie nowej ustawy będą uzyskiwać prawo do świadczeń kompensacyjnych, będą musiały legitymować się trzydziestoletnim okresem składkowym i nieskładkowym, w tym 20 lat pracy w szkołach lub przedszkolach w wymiarze co najmniej obowiązkowego wymiaru zajęć. Prawo do świadczeń kompensacyjnych nie będzie mogło być przyznawane bez względu na wiek.

O świadczenie kompensacyjne do 2014 roku będą mogli się ubiegać nauczyciele bez względu na płeć, jeśli ukończyli 55 lat. W kolejnych latach do 2023 roku wiek przechodzenia na świadczenia kompensacyjne będzie się zmieniać. Kobiety będą mogły uzyskać prawo do wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej w wieku 55 lat do końca grudnia 2024 r. Natomiast wiek przejścia na świadczenia kompensacyjne będzie wydłużany o rok co dwa lata. Dopiero w 2033 roku nauczyciele będą przechodzić na emeryturę w wieku ustawowym wynoszącym 60 lat kobiety, 65 lat – mężczyźni. Jednocześnie osoba ubiegająca się o świadczenie musi rozwiązać stosunek pracy.

Nauczyciele otrzymujący świadczenia kompensacyjne mogą dodatkowo pracować. W takim przypadku wysokość ich świadczenia jest zawieszana na zasadach ogólnych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Gazecie Prawnej z dn. 6.05.2009 r.