Zawiadomienie o hospitalizacji usprawiedliwia nieobecność

Rzeczpospolita (2009-07-15), autor: Izabela Nowacka , oprac.: GR

lip 16, 2009

Pracownica przebywa w szpitalu, o czym wiemy. Ale nie mamy żadnego potwierdzenia, bo szpital wypisuje zwolnienie w chwili wypisania pacjenta. Czy pracownica musi nam coś dostarczyć, a jeśli tak, co to miałoby być?

Wystarczy że pracownica powiadomiła firmę o swoim pobycie w szpitalu a pracodawca zaakceptował tę okoliczność jako usprawiedliwiającą nieobecność w pracy. Chora nie musi dostarczać żadnego dodatkowego zaświadczenia. Po wyjściu ze szpitala i otrzymaniu zwolnienia lekarskiego na druku ZUS ZLA powinna niezwłocznie przekazać je pracodawcy

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające okres pobytu w szpitalu wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego ze szpitala. W razie pobytu dłuższego niż 14 dni będzie wystawiane co 14 dni, w celu umożliwienia wypłaty zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Każdy z tych dokumentów obejmie okres od dnia przyjęcia do stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej do dnia wypisania z niego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2009 r.