Jedno rozstanie i dwie odprawy

Rzeczpospolita (2009-07-17), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

lip 19, 2009

Firma likwiduje część etatów i zwalnia pracowników na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Z jednym z nich rozwiązuje umowę o pracę za porozumieniem stron z zaznaczeniem, że z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Ta osoba zgodziła się na rozstanie, bo chce przejść na emeryturę. Czy przysługuje jej odprawa z tytułu zwolnień grupowych? A co z nagrodą jubileuszową?

W opisywanym przypadku odprawę z tytułu zwolnień grupowych trzeba wypłacić i nie ma znaczenia to, że zaraz po rozstaniu z pracodawcą zatrudniony przechodzi na emeryturę.  Ponadto z art. 92′ kp. wynika, że osobie przechodzącej na emeryturę przysługuje odprawa emerytalna. Trzeba ją wypłacić nawet wtedy, gdy przejście na to świadczenie nie jest bezpośrednią przyczyną zwolnienia z pracy.

Jeżeli w opisywanej sytuacji emerytura byłaby wyłączną przyczyną odejścia z firmy, to przysługiwałaby tylko ona, bez tej, którą gwarantuje ustawa o zwolnieniach grupowych.
Czy pracownika, z którym rozwiązujemy umowę o pracę za porozumieniem stron, zaliczamy do grona zwalnianych grupowo zależy od tego, ile takich porozumień w procesie zwolnień grupowych zostanie zawartych. Jeżeli będzie ich co najmniej pięć, to pracownika trzeba zaliczyć do liczby zwolnionych.

Z regulaminu wynagradzania wynika, że nagroda jubileuszowa przysługuje w związku z przejściem pracownika na emeryturę, o ile prawo do nagrody nabędzie nie później niż z upływem 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli zatem w opisywanej sytuacji umowa o pracę rozwiąże się w lipcu, to nagrodę trzeba wypłacić, bo między lipcem a majem upływa zaledwie dziesięć miesięcy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 lipca 2009 r.