Nie zwolnisz dyscyplinarnie pracownika będącego na L4

Rzeczpospolita (2009-07-21), autor: Izabela Rakowska-Boroń , oprac.: GR

lip 22, 2009

Pracodawca może sprawdzić, czy zaświadczenie lekarskie przedstawiane mu przez pracownika jest wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zostało sfałszowane. Może również sprawdzić prawidłowość wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem.

W przypadku podejrzenia, iż niektórzy pracownicy wykorzystują zwolnienia lekarskie niezgodnie z ich przeznaczeniem pracodawca może sprawdzić, prawidłowość wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem. Jeśli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 ubezpieczonych, ma obowiązek przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie. Może również wynająć firmę zewnętrzną i jej zlecić sprawdzenie, co poszczególni pracownicy robią w trakcie choroby. Gdy zatrudnia mniej niż 20 pracowników, obowiązki te spoczywają na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Gdy okaże się w czasie niezapowiedzianej kontroli, że chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, pracodawca lub ZUS może wstrzymać mu wypłatę zasiłku chorobowego. Ponadto wypłacone pracownikowi z tego tytułu kwoty podlegają potrąceniu z należnych mu zasiłków bieżących lub ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Dodatkowo, taki pracownik traci prawo do wynagrodzenia za czas choroby. Zgodnie bowiem z art. 92 § 3 pkt 2 kodeksu pracy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
 
Należy pamiętać, że niezgodnie z prawem wykorzystanie zwolnienia lekarskiego nie uzasadnia dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Oznacza to, że nie można automatycznie rozwiązać umowy bez wypowiedzenia z podwładnym, który utracił prawo do zasiłku. Tryb ten wymaga bowiem ciężkiego naruszenia obowiązków a  postępowanie pracownika musi być rażące, umyślne, o dużym stopniu zawinienia i prowadzić np. do przedłużenia nieobecności w pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 lipca 2009 r.