Zwolnienie lekarskie w okresie wypowiedzenia

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-25), autor: Aneta Maj , oprac.: GR

lut 26, 2010

Pracownik wykonywał pracę przez osiem godzin 1 lutego 2009 r. i z tym dniem została z nim rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron. Dwa dni później dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione na okres od 1 lutego. Czy należy w tej sytuacji wypłacić wynagrodzenie za czas choroby za jeden dzień czy też wypłacić tylko wynagrodzenie za pracę i przesłać do ZUS druk Z-3? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Aneta Maj, ekspert zajmujący się świadczeniami z ubezpieczeń społecznych odpowiada, że jeżeli pracownik 1 lutego 2010 r. świadczył pracę i za ten dzień otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za pracę, to nie ma prawa do wynagrodzenia za czas choroby (zasiłku chorobowego). Zasiłek chorobowy przysługuje zatem pracownikowi od 2 lutego 2010 r., tj. za okres przypadający po ustaniu zatrudnienia.

Pracodawca powinien przekazać zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA) do oddziału ZUS, właściwego według miejsca zamieszkania byłego pracownika, w celu ustalenia prawa do zasiłku za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego. Do zaświadczenia lekarskiego powinien dołączyć zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 lutego 2010 r.