ZUS finansuje zasiłek chorobowy

Rzeczpospolita (2010-04-07), autor: Agnieszka Pietrzak , oprac.: GR

kwi 7, 2010

Z zasady za okres niezdolności do pracy trwający do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które otrzymuje od pracodawcy. Potem to ZUS przejmuje wypłatę świadczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
Od 34. dnia niezdolności pracownikowi przysługuje, zasiłek chorobowy wypłacany i finansowany przez ZUS.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu, a po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie (tzw. okres wyczekiwania). Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Natomiast już od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do niego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku gdy niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, a także ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku

Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »