Kontrole PIP w 2010 roku

Państwowa Inspekcja Pracy (2010-04-19), autor: AB , oprac.: GR

kwi 19, 2010

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała program działania w 2010 roku, obejmujący szczegółowe tematy kontroli, wśród których siedem dotyczy pracodawców osób niepełnosprawnych.

Założenia ogólne »

Wykaz tematów realizowanych przez PIP w ramach rutynowej działalności w 2010 r. »

Wykaz tematów stanowiących zadania własne Okręgowych Inspektoratów Pracy w 2010 r. »Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON

Szkolenia w Poznaniu (22 kwietnia 2010 r.), Wrocławiu (23 kwietnia)
zobacz więcej »