PIT: jeśli chcesz uniknąć kary, musisz na siebie donieść

Rzeczpospolita (2010-05-04), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

maj 5, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, podatnik, który nie składa na czas deklaracji, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. Skorzystanie z tzw. czynnego żalu przewidzianego w art. 16 k.k.s. pozwoli tej odpowiedzialności uniknąć.

Nie podlega bowiem karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po jego popełnieniu zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności czynu, w szczególności zaś osoby współdziałające w jego popełnieniu. Dodatkowo podatnik powinien złożyć deklarację podatkową, ale też uiścić należny podatek i to z odsetkami ustawowymi

Zawiadomienie takie będzie jednak skuteczne, tylko jeśli przed jego złożeniem urząd skarbowy nie miał jeszcze wyraźnie udokumentowanej wiadomości o popełnieniu wykroczenia skarbowego.

Czynny żal będzie bezskuteczny, jeśli złożymy go po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej.

W praktyce czasami pojawiają się wątpliwości, czy czynny żal złożony razem ze spóźnioną deklaracją jest skuteczny. Zdaniem pracowników fiskusa o tym, że przedsiębiorca nie składa deklaracji, wiedzą z systemu Poltax. Czynny żal jest zatem ich zdaniem nieskuteczny Zapominają przy tym, że spóźnienie może być niezawinione.

Istotne jest też to, że zapłata uszczuplonej należności nie musi następować równolegle ze składanym zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa czy wykroczenia skarbowego. Może nastąpić później – w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 maja 2010 r.