Sprzedaż nieruchomości: wyburzenie domu nie zmniejszy podatku

Rzeczpospolita (2010-05-10), autor: MPA , oprac.: GR

maj 11, 2010

Osoba, która sprzedaje działkę, nie może odliczyć kosztu doprowadzenia do niej drogi, wyburzenia stojącego na niej domu, ani przesunięcia ogrodzenia. Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB2/415-223/10-4/AS z 22 kwietnia.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, dyrektor przypomniał również, że opodatkowaniu podlega sprzedaż nieruchomości lub ich części oraz udziału w nich, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeśli następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest ich cena określona w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód ten może określić organ podatkowy.

Do kosztów można zaliczyć wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 maja 2010 r.