Nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych: czy są potrzebne dokumenty dotyczące podwykonawców

Rzeczpospolita (2010-05-10), autor: Sławomir Wikariak , oprac.: GR

maj 12, 2010

Firmy startujące w przetargach boją się, że będą zobowiązane zbierać pliki dokumentów od osób, których nie zatrudniają na stałe.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych miała ułatwić stawanie do przetargów. W rozporządzeniu wykonawczym do ustawy znalazł się jednak przepis, według którego, jeśli firma korzysta z pomocy innej przy wykonywaniu zamówienia, to urzędnicy mogą zażądać dodatkowych dokumentów. Podwykonawcy muszą zatem przedstawić m.in. zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami czy składką na ZUS oraz o niekaralności.

Wiele firm budowlanych nie zatrudnia na stałe specjalistów, np. inżynierów z określonymi uprawnieniami, tylko wykorzystuje ich do konkretnych zadań na przykład na podstawie umowy o dzieło. Część firm przestraszyła się, że rozporządzenie zmusza je do zebrania od wszystkich takich ekspertów pliku zaświadczeń.

Urząd Zamówień Publicznych uspokaja jednak, że nie ma takiej konieczności. Jeżeli osoba fizyczna bezpośrednio znajduje się w dyspozycji wykonawcy, np. na podstawie umowy-zlecenia, to nie należy traktować tej sytuacji jako udostępnienia zasobów przez podmioty trzecie. Nie ma obowiązku przedłożenia zobowiązania osoby fizycznej do udostępnienia swych zasobów, a tym bardziej nie ma podstaw do żądania od niej dokumentów takich jak zaświadczenie o niekaralności czy niezaleganiu z podatkami. Niebawem na stronach internetowych UZP zamieści opinię prawną na ten temat.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 maja 2010 r.