Powiadom ZUS o przychodach

Rzeczpospolita (2010-05-18), autor: SYG , oprac.: GR

maj 19, 2010
Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne muszą niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu i jego wysokości.

Jak informuje Rzeczpospolita, osoby pobierające świadczenie przedemerytalne muszą niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu przychodu i jego wysokości, a do 31 maja informują o tym, ile zarobiły w całym roku rozliczeniowym. Taki obowiązek ciąży też odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy. Tak nakazuje art. 6 ust. 7 i ust. 8 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

Za przychód uznaje się przychody uzyskane z działalności zarobkowych, z tytułu których osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne podlegała obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, bądź też miała prawo do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych – i to niezależnie od tego, czy z tego prawa skorzystała czy nie.

Za przychód uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2010 r.