Ubezpieczeni mogą się ubiegać o założenie zaufanego profilu

Rzeczpospolita (2010-06-21), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

cze 22, 2010

W elektronicznych kontaktach z ZUS czy z innymi instytucjami zamiast bezpiecznego podpisu elektronicznego można korzystać z zaufanego profilu, a co ważne, posługiwanie się nim jest bezpłatne.
 
Jak donosi Rzeczpospolita, takie ułatwienie, będące alternatywą dla odpłatnego podpisu elektronicznego, jest możliwe dzięki wejściu w życie 17 czerwca 2010 r. niektórych przepisów ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (pobierz »).

Regulacja ta wprowadza nowy rodzaj weryfikacji danych nadawcy. Zaufany profil ePUAP jest zestawem informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę, która jest dysponentem konta na ePUAP. Zaufany profil działa na podstawie technologii kryptograficznych takich samych, które wykorzystuje się w tradycyjnym podpisie elektronicznym.

Profil można założyć na prowadzonej przez MSWiA elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Zaufany profil ePUAP jest narzędziem darmowym nie tylko dla osób fizycznych, ale także dla administracji.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 czerwca 2010 r.