Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Prawo pomocy publicznej i analiza ekonomiczno-finansowa na potrzeby rozliczeń z PFRON i aplikowania o pozostałą pomoc publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych
Omówienie projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych


Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień prawnych i finansowych dotyczących pozyskiwania przez pracodawców osób niepełnosprawnych dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz innych form wsparcia po zmianach ustawy i rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej.

Ekspert z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej, przeanalizuje, w oparciu o wytyczne PFRON zasady oceny sprawozdania finansowego, konstruowanie i interpertację  wskaźnika Altmana. Poda przykłady oraz zastosowanie wskaźników alternatywnych. Odniesie się do wypełniania sekcji dotyczącej sytuacji ekonomicznej w formularzu INF-O-PP oraz pomoże przygotować się na ewentualne pytania Funduszu.

Prawnik, specjalizujący się w problematyce pomocy publicznej dla pracodawców  osób niepełnosprawnych omówi trudne zagadnienia dotyczące pomocy de minimis i pozostałych form pomocy, z których korzystają pracodawcy.

Na szkoleniu będą również omówione rozwiązania dotyczące systemu wsparcia dla pracodawców osób niepełnosprawnych zawarte w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…), obejmujące m.in.: obniżenie wskaźników do wyliczenia maksymalnych kwot dofinansowania, nowe zasady liczenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, uchylenie zwolnień z podatku od nieruchomości i opłat. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma dodatkowo program pozwalający liczyć wskaźniki finansowe, oraz program, który wyliczy wysokość dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w Państwa firmie z uwzględnieniem propozycji zmian w systemie wsparcia dla pracodawców przedstawionych przez MPiPS.


Prowadzący
Danuta Multańska
– prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Dr Zbigniew Krysiak – pracownik naukowy Katedry Analizy Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizujący się w wycenie przedsiębiorstw. Były wiceprezes Inteligo Financial Services S.A. Autor licznych publikacji z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa. Doświadczony wykładowca.


Terminy i miejsca szkoleń

29 lipca 2010 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda, ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu

30 lipca 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz, ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

5 sierpnia 2010 r. – Katowice
Hotel Katowice, al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

6 sierpnia 2010 r. – Wrocław
Hotel Novotel, ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

19 sierpnia 2010 r. – Rzeszów
Hotel Classic, Armii Krajowej 32
lokalizacja hotelu

20 sierpnia 2010 r. – Kraków
Hotel ROKK, ul. Rzemieślnicza 20
lokalizacja hotelu

23 sierpnia 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA, ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja centrum

26 sierpnia 2010 r. – Olsztyn
Hotel Gromada, pl. Konstytucji 3 Maja 4
lokalizacja hotelu

27 sierpnia 2010 r. – Gdańsk
Hotel Novotel Centrum, ul. Pszenna 1
lokalizacja hotelu

6 września 2010 r. – Łódź
Hotel Centrum, ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu


Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęcia
15.30 – 15.40 – przerwa
15.40 – 17.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Omówienie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który zawiera m.in.:
 
1.
Obniżenie wskaźników do wyliczenia maksymalnych kwot dofinansowania oraz wykluczenie z dofinansowań dla emerytów ze stopniem lekkim i umiarkowanym.

2. Zmiany w czasie pracy pracowników niepełnosprawnych.

3. Nowe zasady liczenia wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

4. Uchylenie zwolnień z podatku od nieruchomości i opłat.

5. Nowe obowiązki dotyczące ZFRON.

6.
Zmiany dotyczące podmiotów uprawnionych do wystawiania informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

II. Informacje składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis i pomoc inną niż de minimis.

1. Wniosek i informacje składane przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis:

– dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w tym nowe zasady wypełniania formularza INF-O-PP;

– na refundację przez starostę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej;

– na refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych świadczonych przez Oddziały PFRON.

2. Prawne aspekty oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa dla PFRON:

– procedury odwoławcze przy nakazie zwrotu środków;

– za jaki okres ewentualny zwrot środków?

3. Wniosek i informacje składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis:

– na wyposażenie stanowiska pracy nowozatrudnionej osoby niepełnosprawnej

– o zaświadczenie o pomocy de minimis w odniesieniu do wydatków z zfron.

4. Sporządzanie informacji o otrzymanej pomocy publicznej w przypadku otrzymania środków pomocowych przeznaczonych na te same koszty z różnych źródeł.

III. Ocena sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy.

1. Model Altmana: wzór, stosowane zmienne, wartości brzegowe i ich interpretacja.

2. Stosowalność modelu Altmana w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

3. Jak PFRON będzie interpretował wartości wskaźnika?

4. Modele alternatywne w stosunku do modelu Altmana.

5. Zdarzenia gospodarcze zaburzające: wysokość wskaźnika Altmana oraz odpowiedzi w Sekcji „B” formularza INF-O-PP, które można interpretować jako świadczące o dobrej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

6.  Dowodzenie poprawy sytuacji ekonomicznej.

IV. Prezentacja programu służącego do wyliczania wskaźnika Altmana.Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Prosimy o zaznaczenie na przelewie tytułu, miejsca i terminu szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne
:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl


Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl
– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200

pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574